Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa energii elektrycznej Daniel Tęgi 2017-11-24 18:45:48 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-24 12:42:38 edycja dokumentu
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-11-24 11:47:54 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa hali produkcyjno-magazynowej - Śmiłowo Joanna Kaszkowiak 2017-11-24 10:45:41 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-24 08:50:21 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego oraz wyniki Marek Baran 2017-11-24 08:16:41 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego oraz wyniki Marek Baran 2017-11-24 08:15:15 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Marek Baran 2017-11-24 08:14:30 usunięcie dokument
Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego oraz wyniki Sławomir Masłowski 2017-11-24 08:04:26 edycja dokumentu
Ogłosz. o zamiarze ograniczenia sposobu korzyst. z nieruchom. Marcin Przybylski 2017-11-24 07:52:04 edycja dokumentu
Ogłosz. o zamiarze ograniczenia sposobu korzyst. z nieruchom. Marcin Przybylski 2017-11-24 07:50:38 edycja dokumentu
Ogłosz. o zamiarze ograniczenia sposobu korzyst. z nieruchom. Marcin Przybylski 2017-11-24 07:48:34 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Magdalena Pawlęty 2017-11-23 14:43:04 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Magdalena Pawlęty 2017-11-23 14:42:31 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-23 13:47:55 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-23 08:21:39 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - decyzja Joanna Kaszkowiak 2017-11-21 14:46:26 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-20 15:58:56 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-20 15:41:14 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu na działce nr ewid. 51/23 obręb Pakawie gmina Wronki Paulina Białek 2017-11-20 12:10:06 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku Agata Gidaszewska 2017-11-20 09:11:17 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-17 13:16:14 edycja dokumentu
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Grzegorz Borowiak 2017-11-17 12:38:47 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-17 11:06:51 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-17 11:02:55 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-17 11:00:18 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-17 10:56:41 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-17 10:51:04 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-17 10:46:54 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rozbudowę istniejącego stawu wraz z rurociągiem łączącym staw z rowem melioracji szczegółowej S-51-1 w miejscowości Kaźmierz Paulina Białek 2017-11-17 10:29:28 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-16 11:45:32 edycja dokumentu
Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Grzegorz Borowiak 2017-11-16 07:55:46 edycja dokumentu
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Grzegorz Kąkol 2017-11-15 10:06:16 edycja dokumentu
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Grzegorz Kąkol 2017-11-15 09:55:51 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-14 12:30:11 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-14 10:38:01 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-11-14 08:43:37 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-13 13:47:02 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-13 13:43:05 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-11-13 13:39:30 edycja dokumentu