Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-05-25 09:58:11 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-25 09:56:38 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Marek Baran 2017-05-24 13:20:31 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Marek Baran 2017-05-24 13:19:18 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko geodety Marek Baran 2017-05-24 09:53:21 dodanie dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-05-23 12:25:47 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-22 10:15:08 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-22 10:08:51 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-22 10:06:27 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina Joanna Kaszkowiak 2017-05-19 11:55:53 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina Joanna Kaszkowiak 2017-05-19 11:55:31 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina Joanna Kaszkowiak 2017-05-19 11:55:21 usunięcie załacznika
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina Joanna Kaszkowiak 2017-05-19 11:50:50 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu polegającą na zamianie rowu na rurociąg oraz zrzut wód opadowych z działki nr 1969/1 obręb Pniewy do rowu - ziemi dz. nr 1901 obręb Pniewy Paulina Białek 2017-05-18 15:02:35 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu polegającą na zamianie rowu na rurociąg oraz zrzut wód opadowych z działki nr 1969/1 obręb Pniewy do rowu - ziemi dz. nr 1901 obręb Pniewy Paulina Białek 2017-05-18 14:56:26 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - zespół pałacowo-parkowy Zajączkowo Teresa Kopras 2017-05-18 14:46:43 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - zespół pałacowo-parkowy Zajączkowo Teresa Kopras 2017-05-18 14:46:21 dodanie dokumentu
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-05-18 12:58:47 edycja dokumentu
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-05-17 12:14:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach Anna Judek 2017-05-16 13:50:14 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do Kanału Przybrodzkiego w km 2+335 oraz zrzut wód opadowych z dróg gminnych ulic: Glabisza, Tielt, Bruneck, Halerberg, Brignoles w Szamotułach do Kanału Przybrodzkiego Paulina Białek 2017-05-16 10:50:33 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do Kanału Przybrodzkiego w km 2+335 oraz zrzut wód opadowych z dróg gminnych ulic: Glabisza, Tielt, Bruneck, Halerberg, Brignoles w Szamotułach do Kanału Przybrodzkiego Paulina Białek 2017-05-16 10:50:20 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Marek Baran 2017-05-15 10:08:17 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-12 11:59:51 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-12 09:08:26 edycja dokumentu
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-05-12 08:07:18 edycja dokumentu
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-05-12 08:06:36 usunięcie załacznika
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-10 15:12:35 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-05-10 15:10:06 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa budynku inwentarskiego - Gmina Wronki Joanna Kaszkowiak 2017-05-10 13:56:36 dodanie dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-05-09 10:06:59 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-05-09 10:02:17 edycja dokumentu
Uchwały Rady Powiatu Szamotulskiego. Magdalena Pawlęty 2017-05-05 11:00:35 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-05-04 11:27:34 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Andrzej Boruszak 2017-05-04 10:25:44 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji odmownej dot. budowy i przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - gmina Szamotuły Joanna Kaszkowiak 2017-05-02 14:56:04 dodanie dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tj.przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy Joanna Kaszkowiak 2017-05-02 12:24:32 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-04-27 14:16:19 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z projektowanej myjni pojazdów w Pniewach przy ul. Jakubowskiej do urządzeń kanalizacyjnych Paulina Białek 2017-04-26 13:32:23 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni w miejscowości Obrowo, gmina Obrzycko do rowu R-W-O-7 Paulina Białek 2017-04-26 13:29:45 dodanie dokumentu