Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego tuczarnia bezściółkowa w gospodarstwie rolnym w obsadzie zdolności produkcyjnej 196 DJP, oraz silosu zbożowego - Sędziny Joanna Kaszkowiak 2017-03-27 16:04:42 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego tuczarnia bezściółkowa w gospodarstwie rolnym w obsadzie zdolności produkcyjnej 196 DJP, oraz silosu zbożowego - Sędziny Joanna Kaszkowiak 2017-03-27 16:03:50 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Głównego Księgowego. Marek Baran 2017-03-27 14:58:41 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Głównego Księgowego. Marek Baran 2017-03-27 14:28:37 dodanie dokumentu
Wykaz instruktorów wpisanych do Rejestru Instruktorów prowadzonego przez Starostę Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-23 13:11:40 edycja dokumentu
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-23 12:34:48 edycja dokumentu
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-23 12:32:47 usunięcie załacznika
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-23 11:41:49 edycja dokumentu
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-23 11:36:00 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy Joanna Kaszkowiak 2017-03-22 11:44:33 dodanie dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - Etap V - Szamotuły Joanna Kaszkowiak 2017-03-22 11:37:35 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - Etap V - Szamotuły Joanna Kaszkowiak 2017-03-22 11:37:00 dodanie dokumentu
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów z terenu powiatu szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-22 09:24:22 edycja dokumentu
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-22 09:19:43 edycja dokumentu
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-22 09:15:11 edycja dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-03-22 08:42:40 edycja dokumentu
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-22 08:31:00 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Jan Jankowski 2017-03-22 08:29:47 edycja dokumentu
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów Jan Jankowski 2017-03-22 08:29:30 edycja dokumentu
Wykaz uprawnień diagnostów Powiatu Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-22 08:28:46 edycja dokumentu
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów z terenu powiatu szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-22 08:28:16 edycja dokumentu
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-22 08:26:51 edycja dokumentu
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-22 08:26:03 edycja dokumentu
Satystyka zdawalności OSK Jan Jankowski 2017-03-22 08:24:37 dodanie dokumentu
Wykaz instruktorów wpisanych do Rejestru Instruktorów prowadzonego przez Starostę Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-22 08:20:40 edycja dokumentu
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Szamotulskiego Jan Jankowski 2017-03-22 08:19:41 edycja dokumentu
Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego Magdalena Pawlęty 2017-03-22 07:57:45 edycja dokumentu
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Marek Baran 2017-03-21 20:39:51 edycja dokumentu
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Marek Baran 2017-03-21 20:39:10 dodanie dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-03-21 11:22:24 edycja dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-03-21 11:00:34 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Szamotułach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze. Marek Baran 2017-03-20 18:44:22 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Szamotułach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze. Marek Baran 2017-03-20 18:42:11 dodanie dokumentu
Uchwały Zarządu Katarzyna Wicher 2017-03-20 14:34:04 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy Joanna Kaszkowiak 2017-03-20 11:04:26 edycja dokumentu
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy Joanna Kaszkowiak 2017-03-20 11:03:38 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Lipowej 72A do urządzeń kanalizacyjnych Paulina Białek 2017-03-20 10:38:36 dodanie dokumentu
Zestawienie zgłoszeń z projektem budowlanym Joanna Kaszkowiak 2017-03-17 08:36:28 edycja dokumentu
Informacje o portalu i.Komornik Grzegorz Kąkol 2017-03-16 14:26:05 edycja dokumentu
Informacje o portalu i.Komornik Grzegorz Kąkol 2017-03-16 14:25:28 edycja dokumentu