Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP 2018-06-13 15:22:50 Składanie ofert w toku
2018-06-22 09:00
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP 2018-05-25 13:55:22 Minął termin składania ofert
Wykonywanie i sukcesywne dostawy oraz złomowanie tablic rejestracyjnych 2018-05-10 07:54:03 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług kontroli technicznej dla prac geodezyjnych i kartograficznych 2018-03-28 14:52:22 Minął termin składania ofert
Cyfryzacja zasobu - skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK 2018-02-15 15:14:21 Minął termin składania ofert
Dostawa tonerów. 2018-03-07 14:35:44 Minął termin składania ofert
Dozorowanie obiektów administracyjno-biurowych położonych przy ul.Dworcowej 26 oraz Wojska Polskiego 4 w Szamotułach 2017-12-22 15:33:49 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Szamotułach w roku 2018 2018-01-16 14:30:34 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej 2018-01-10 15:25:38 Minął termin składania ofert
Cyfryzacja zasobu - skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK 2017-10-13 14:17:08 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego 2017-10-13 14:47:41 Minął termin składania ofert
Usługi konwersji baz danych, w tym zapewnienie kompatybilności z ZSIN 2017-09-14 15:22:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy 2017-09-14 15:18:31 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego 2017-09-11 15:58:37 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres do dnia 31.12.2037 roku 2017-10-30 14:29:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy 2017-08-01 08:24:29 Minął termin składania ofert
Dostawa tonerów 2017-03-21 20:36:23 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Nowej Wsi na 2017 r. 2017-01-27 10:15:22 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szamotulskiego 2017-01-27 10:15:35 Minął termin składania ofert
Grupa Zakupowa dostawa energii elektrycznej 2017-02-17 07:57:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-01-27 10:16:05 Minął termin składania ofert