Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego 2017-09-22 11:06:47 Składanie ofert w toku
2017-09-27
Usługi konwersji baz danych, w tym zapewnienie kompatybilności z ZSIN 2017-09-14 15:22:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy 2017-09-14 15:18:31 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego 2017-09-11 15:58:37 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres do dnia 31.12.2037 roku 2017-09-11 15:52:55 Minął termin składania ofert
Modernizacja oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy 2017-08-01 08:24:29 Minął termin składania ofert
Dostawa tonerów 2017-03-21 20:36:23 Minął termin składania ofert
Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Nowej Wsi na 2017 r. 2017-01-27 10:15:22 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szamotulskiego 2017-01-27 10:15:35 Minął termin składania ofert
Grupa Zakupowa dostawa energii elektrycznej 2017-02-17 07:57:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-01-27 10:16:05 Minął termin składania ofert