Mapa serwisu

Powiat Szamotulski

|---Dane teleadresowe

|---Zadania powiatu

|---Statut powiatu

Władze i struktura Powiatu

|---Rada Powiatu

      |---Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych i sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

      |---Organizacja Rady

|---Zarząd Powiatu

|---Starosta Szamotulski

|---Starostwo Powiatowe

      |---Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

|---Jednostki organizacyjne powiatu

|---Służby, inspekcje i straże

|---Podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym

Karty usług

|---Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska

|---Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

      |---Rejestracja pojazdów

      |---Prawo jazdy

      |---Zaświadczenia i licencje

      |---Ośrodki szkolenia kierowców

      |---Stacje kontroli pojazdów

|---Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki

|---Wydział Gospodarki Nieruchomościami

|---Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Prawo lokalne

|---Uchwały Rady

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

|---Uchwały Zarządu

      |---2018 rok

      |---Rok 2016

      |---Rok 2017

Finanse

|---Budżet powiatu

      |---Wykonanie budżetu za rok 2018

      |---Wykonanie budżetu za rok 2017

      |---Wykonanie budżetu 2016

|---Majątek powiatu

|---Dotacje dla szkół

Oświadczenia majątkowe

|---Radni Powiatu

      |---2017

|---Zarząd Powiatu

      |---2017

|---Skarbnik Powiatu

      |---2017

|---Sekretarz Powiatu

      |---2017

|---Kierownicy jednostek

      |---2017

|---Osoby wydające decyzje

      |---2017

Zamówienia publiczne

|---Zamówienia publiczne

|---Tryb konkurencyjności

|---Udzielone zamówienia

|---Zapytania ofertowe

      |---Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych w 2018r

      |---Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych

|---Zamówienia publiczne plan

Ogłoszenia

|---Komunikaty

|---Nabory

      |--- Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

      |---Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

      |---Nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępca Głównego Księgowego.

      |---Starostwo Powiatowe w Szamotułach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze.

      |---Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Radca prawny w wymiarze 1/2 etatu

      |---Nabór na stanowisko- Powiatowy Rzecznik Konsumentów w wymiarze 1/5 etatu

      |---Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach

|---Informacja o środowisku

|---Wykaz zgłoszeń budów

      |---2018

            |---Zgłoszenia zamiaru budowy z projektem budowlanym

      |---2017

            |---Zgłoszenia zamiaru budowy z projektem budowlanym

|---Sprzedaż nieruchomości

|---ZRiD Inwestycje drogowe

|---Petycje

|---Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Wybory

Dostęp do informacji publicznej

|---Zasady dostępu do informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje

|---Nieodpłatna Pomoc Prawna

|---Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ZSIP

|---Portal i.KERG

|---Portal i.Komornik

RODO

|---RODO

Archiwalny BIP

|---Archiwalny BIP