Zapytania ofertowe

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Dostawa materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji - dokument stracił ważność 2018-08-24 13:30:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych w 2018r 2018-02-07 11:42:07
Wykonanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla obrębu Młodasko - dokument stracił ważność 2017-10-13 14:24:55
Wykonanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla obrębu Bytyń - dokument stracił ważność 2017-10-05 14:50:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych 2017-02-09 14:41:07