Informacja o środowisku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu śródlądowych wód powierzchniowych - Kanału Bytyńskiego oraz retencjonowaniu wód Jeziora Bytyńskiego 2017-02-23 08:11:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznej oraz wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rzeka Warta w km 174+560 2017-02-16 10:28:02
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu chłonnego na działce nr ewid. 87/20 obręb Mutowo, gmina Szamotuły 2017-02-15 09:04:09
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów w miejscowości Jasionna (4 przepusty) i miejscowości Chojno (1 przepust) - dokument stracił ważność 2017-01-27 13:58:24
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków komunalnych z oczyszczalni na os. Zamość we Wronkach do rzeki Warty - dokument stracił ważność 2017-01-27 13:38:32
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2017-01-17 11:02:33