Informacja o środowisku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Lipowej 72A do urządzeń kanalizacyjnych 2017-03-20 10:38:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika na działce nr 339/2 obręb Podrzewie gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2017-03-13 09:51:57
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych powstajacych w myjni pojazdów zlokalizowanej w Pniewach przy ul. Promienistej, do urządzeń kanalizacyjnych - dokument stracił ważność 2017-03-07 09:26:49
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni pojazdów zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Mickiewicza we Wronkach, do urządzeń kanalizacyjnych - dokument stracił ważność 2017-03-07 08:59:59
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr 112/16 obręb Bobulczyn oraz zrzucie wód popłucznych do zbiornika (ziemi) na działce nr ewid. 113/7 obręb Bobulczyn, gmina Ostroróg - dokument stracił ważność 2017-02-28 10:38:20
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia na działce nr 125/2, 125/11 obręb Chojno oraz zrzucie wód popłucznych i wód samowypływu do rowu na działce nr 229/2 obręb Chojno gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-02-28 10:22:46
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych poprzez istniejące urządzenie wodne - studnię na działce nr ewid. 475/6 obręb Pniewy - dokument stracił ważność 2017-02-27 10:35:16
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu śródlądowych wód powierzchniowych - Kanału Bytyńskiego oraz retencjonowaniu wód Jeziora Bytyńskiego - dokument stracił ważność 2017-02-23 08:11:36
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznej oraz wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rzeka Warta w km 174+560 - dokument stracił ważność 2017-02-16 10:28:02
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu chłonnego na działce nr ewid. 87/20 obręb Mutowo, gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-02-15 09:04:09
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów w miejscowości Jasionna (4 przepusty) i miejscowości Chojno (1 przepust) - dokument stracił ważność 2017-01-27 13:58:24
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków komunalnych z oczyszczalni na os. Zamość we Wronkach do rzeki Warty - dokument stracił ważność 2017-01-27 13:38:32
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2017-01-17 11:02:33