Komunikaty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-11-20 08:48:12
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku 2018-11-19 13:21:03
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu szamotulskiego w 2019 roku 2018-11-19 13:16:03
Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa stacji paliw PKN Orlen 1365 w Kaźmierzu 2018-11-13 15:12:15
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej 2018-11-13 15:04:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - dokument stracił ważność 2018-10-30 11:33:03
Obwieszczenie - Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - dokument stracił ważność 2018-10-30 09:36:22
Wydział BR - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo-Piaskowo - etap II - odcinek 3 - dokument stracił ważność 2018-10-16 07:55:44
Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - tuczarnia do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwa silosy - działka o nr ewid. 395/7, Niewierz - dokument stracił ważność 2018-10-04 15:01:55
Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - tuczarnia do 140 DJP w systemie bezściółkowym oraz dwa silosy - działka o nr ewid. 395/6, Niewierz - dokument stracił ważność 2018-10-04 14:55:33
Wydział BR - Obwieszczenie - Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gałowo-Piaskowo - etap II - odcinek 3 - dokument stracił ważność 2018-10-04 11:11:50
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego - Pniewy-Zamek - dokument stracił ważność 2018-10-04 09:59:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie 2018-10-01 16:14:42
INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Obrzycko 2018-09-18 08:51:47
INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Wronki 2018-09-18 08:51:16
INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Szamotuły 2018-09-18 08:50:17
Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. - dokument stracił ważność 2018-09-11 08:30:28
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa tuczarni do 140 DJP (maksymalna obsada 1000 sztuk tuczników) w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka nr ewid. 395/6 - Niewierz-gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2018-08-09 09:50:12
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa tuczarni do 140 DJP (maksymalna obsada 1000 sztuk tuczników) w systemie bezściółkowym oraz dwóch silosów - działka nr ewid. 395/7 - Niewierz-gmina Duszniki - dokument stracił ważność 2018-08-09 09:17:26
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 141,12 DJP - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2018-07-31 13:48:53
obwieszczenie o wydaniu decyzji dla instalacji fotowoltaicznej Pożarowo E1 - dokument stracił ważność 2018-05-15 13:44:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przebudowa lini elektroenergetycznej 110 kV Pniewy Wronki - dokument stracił ważność 2018-05-07 16:47:02
Ogłoszenie o okresowym zakazie wstępu o lasu - dokument stracił ważność 2018-05-07 16:34:21
Wydział BR - Obwieszczenie -w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu stacji Nojewo, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2018-05-07 12:06:10
Komunikat w sprawie obowiązywania uchwał antysmogowych na terenie całego województwa wielkopolskiego 2018-04-11 08:35:51
Wydział BR - Informacja - dot. wpisania do rejestru zabytków zespołu stacji Nojewo - dokument stracił ważność 2018-04-06 09:41:21
Obwieszczenie przebudowa linii napowietrznej Enea Operator Pniewy Wronki - dokument stracił ważność 2018-04-05 15:08:37
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku obory wraz z magazynem paszowym na terenie działki nr ewid.: 178/1 w obrębie Lubocześnica, gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2018-04-05 14:18:50
Informacja o konkursie o Laur Starosty Szamotulskiego 2018-03-27 09:34:48
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Pożarowie - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2018-03-13 12:50:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla: budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej o obsadzie nieprzekraczającej 92 DJP wraz ze zbiornikami na paszę na terenie dz. nr ewid.: 442/1, 442/2 w obrębie Wielonek, gmina Ostroróg, - dokument stracił ważność 2018-03-13 10:36:10
INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu Młodasko, gmina Kaźmierz. 2018-02-14 10:31:33
INFORMACJA STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębu Bytyń, gmina Kaźmierz. 2018-02-14 10:29:08
Decyzja o pozwoleniu na budowę sieć ciepłownicza Kogeneracja Zachód Szamotuły - dokument stracił ważność 2018-02-05 14:02:39
Zestawienie rozpatrzonych ofert organizacji pozarządowych o dotacje na wsparcie realizacji zadań w 2018 roku 2018-01-30 15:18:04
KOMUNIKAT-Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - dokument stracił ważność 2018-01-29 11:23:52
Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja - przebudowa linii 110 kV - gmina Wronki - dokument stracił ważność 2018-01-29 09:33:02
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - gmina Szamotuły - gmina Rokietnica - dokument stracił ważność 2018-01-29 09:30:02
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej o obsadzie nieprzekraczającej 92 DJP - obręb Wielonek, gmina Ostroróg. - dokument stracił ważność 2018-01-16 11:42:04
Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę (nr 693/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.) budynku magazynowego z częścią produkcyjną oraz socjalno- biurową- Śmiłowo - dokument stracił ważność 2018-01-05 13:54:20
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - Szamotuły - dokument stracił ważność 2018-01-03 15:07:59
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2017-12-28 14:18:24
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Pniewy Zamek - dokument stracił ważność 2017-12-28 13:59:17
Wydział BR - Obwieszczenie - linia 110 kV - Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:05:11
Obwieszczenie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - dokument stracił ważność 2017-12-01 10:21:29
Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja - rozbudowa zakładu produkcji farb - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2017-12-01 10:18:06
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa hali produkcyjno-magazynowej - Śmiłowo 2017-11-24 10:45:41
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - decyzja - dokument stracił ważność 2017-11-21 14:46:26
Zarząd Powiatu Szamotulskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-11-20 09:11:17
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Szamotulski 2017-10-31 13:04:07
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-10-25 12:57:55
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: jeden w miejscowości Kaźmierz i Duszniki, drugi w miejscowości Wronki - dokument stracił ważność 2017-10-25 12:52:35
Wydział BR - Obwieszczenie - rozbudowa zakładu produkcji farb - Brodziszewo - dokument stracił ważność 2017-10-25 11:44:18
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego dla 98 sztuk bydła opasowego (93,2 DJP) - Rudka, obręb Karmin - dokument stracił ważność 2017-10-19 11:27:46
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych - Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-10-18 10:49:51
Wydział BR - Obwieszczenie - decyzja o odmowie - ferma do hodowli zwirząt futerkowych - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-09-18 11:27:28
Wydział BR - Obwieszczenie -przebudowa linii 110 kV- gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-09-18 08:31:11
Ogłoszenie konsultacji 2018 r. - dokument stracił ważność 2017-09-14 09:57:28
Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa sieci 110 kV - Pniewy-Wronki - dokument stracił ważność 2017-09-11 16:10:03
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV - Wartosław - dokument stracił ważność 2017-09-06 08:28:58
Wydział BR - Zawiadomienie- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-08-31 12:30:35
Wydział BR - Obwieszczenie - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-08-31 12:15:45
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 2017-08-23 08:26:18
Wydział BR - Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-08-07 16:39:01
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-08-07 16:06:06
Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej Śmiłowo-Gałowo- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-07-21 14:53:48
Wydział BR - Obwieszczenie - budynek magazynowo-produkcyjny- gmina Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-07-21 14:37:37
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - Przebudowa linii 110 kV - Gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-07-14 11:52:54
obwieszczenie - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej w m. Chełmno - dokument stracił ważność 2017-06-28 14:02:14
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach - dokument stracił ważność 2017-06-14 15:17:45
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - budynek inwentarski - Kłodzisko - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:24:38
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja - Budowa sieci kanalizacyjnej - Miasto Wronki - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:22:23
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa elektrowni słonecznej do 1 MW - Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-06-07 07:56:35
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa linii 110 kV - relacja Pniewy - Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:30:14
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacyjnej - Miasto Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-30 14:34:19
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-05-19 11:50:50
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach - dokument stracił ważność 2017-05-16 13:50:14
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa budynku inwentarskiego - Gmina Wronki - dokument stracił ważność 2017-05-10 13:56:36
Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji odmownej dot. budowy i przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - gmina Szamotuły 2017-05-02 14:56:04
Wydział BR - Obwieszczenie - Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tj.przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy 2017-05-02 12:24:32
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-04-06 14:07:12
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa elektrowni wiatrowych - Gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-04-06 14:04:48
Wydział BR - Obwieszczenie - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Konin wraz z budową budynku technicznego - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-29 14:58:56
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego tuczarnia bezściółkowa w gospodarstwie rolnym w obsadzie zdolności produkcyjnej 196 DJP, oraz silosu zbożowego - Sędziny - dokument stracił ważność 2017-03-27 16:03:50
Wydział BR - Obwieszczenie - przebudowa istniejącej linii 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową - gmina Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-22 11:44:33
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i światłowodowej w Szamotułach - Etap V - Szamotuły - dokument stracił ważność 2017-03-22 11:37:00
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-03-20 11:03:38
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch hal magazynowych, namiotowych - Wronki - dokument stracił ważność 2017-03-02 08:24:26
Wydział BR - Obwieszczenie - Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-03-02 08:12:42
Wydział BR - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana decyzji o zezwolenu na realizację inwestycji drogowej - Pniewy - dokument stracił ważność 2017-02-28 07:33:41
Wykaz Organizacji Pozarządowych 2017-02-15 14:15:05
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2017 roku 2017-02-03 14:00:18
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa dwóch hal magazynowych, namiotowych - Wronki - dokument stracił ważność 2017-01-24 10:24:10
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - 350 DJP (140 000 sztuk) - Lubosina - dokument stracił ważność 2017-01-24 10:13:52
Wydział BR - Obwieszczenie - Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych - dokument stracił ważność 2017-01-09 12:37:07