wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Lipowej 72A do urządzeń kanalizacyjnych