wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika na działce nr 339/2 obręb Podrzewie gmina Duszniki