wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni pojazdów zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Mickiewicza we Wronkach, do urządzeń kanalizacyjnych