wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu chłonnego na działce nr ewid. 87/20 obręb Mutowo, gmina Szamotuły